Hand som håller upp Nätaktivisternas bok "Ta nätet på allvar"

Boken ”Ta nätet på allvar” sammanfattar vårt projekt Nätaktivisterna. Nu tar Ung Media Sverige över projektets utbildningar.


Om Nätaktivisterna

Nätaktivisterna är ett projekt som under tre år jobbat för att uppmuntra och stötta unga i att vara antirasistiska aktörer på nätet. Genom att utbilda gymnasieelever i hur rasistiska strukturer fungerar och ge dem kunskap om journalistik, yttrandefrihet och nätaktivism ska unga kunna känna sig trygga i sina värderingar och jobba för ett öppet och demokratiskt nät.

Projektet har drivits av Föreningen Norden, Ung Media Sverige och Ungdom Mot Rasism och har finansierats av Allmänna arvsfonden. Just nu arbetar Föreningen Norden och Ung Media Sverige med att avsluta det treåriga projektet, vilket bland annat innefattar lanseringen av boken ”Ta nätet på allvar”, som kommer att pågå tills årsskiftet 2016/2017.

 

Ta nätet på allvar

”Ta nätet på allvar” är en värdefull bok som riktar sig till dig som arbetar med unga och vill bli bättre på att främja engagemang samt motverka hot och hat på nätet. Med hjälp av fakta, tips och unga nätaktivisters egna berättelser får du svar på frågor om antirasistisk nätaktivism. Syftet är att stötta och uppmuntra unga i att ha mod att stå upp för grundläggande mänskliga demokratiska värden och vara antirasistiska aktörer på nätet.

Boken kommer postas ut till alla gymnasieskolor i Sverige vid årsslutet. En digital version skickas även till alla övriga skolor. Genom Svenska biblioteksföreningen kommer alla bibliotek i Sverige även att få tillgång till boken digitalt.

 

Ung Media Sverige tar över utbildningarna

Projektet har under sina tre år finansierats av Allmänna Arvsfonden, och vi har då kunnat klassutbildningarna helt kostnadsfritt. Detta gäller fram till 31 decemeber 2016. Därefter är projektet officiellt avslutat, men utbildningarna kommer fortsätta drivas genom Ung Media Sverige.

Från och med 1 januari 2017 kommer vi börja ta betalt för utbildningarna. Pengarna går våra utbildare som kommer till er skola och håller en utbildning i ungefär 2,5 timmar. De får eventuella resor betalda och ett arvode för uppdraget.

Vill du veta mer om Nätaktivisterna-utbildningarna? Här kan du läsa mer och göra en intresseanmälning.

 

 


Tveka inte att kontakta oss på info@ungmedia.se om du har några frågor om utbildningarna, boken eller projektets avslutning.