Anna-Lena Lövkvist Andersen: “Dagens unga har rätt tänk.”