AI: ett hot mot mänskligheten eller ett hjälpmedel i vardagen?