Antagningen till läkarlinjen gynnar varken elever eller vården

KRÖNIKA