Internetstiftelsen har släppt sin årliga rapport Svenskarna och Internet. Ung Media Sverige har tagit del av rapporten och gjort en förenklad sammanfattning av den.