“Det finns en acceptans för våldet mot de med drogproblematik”