Ung Media Pride

Bli en del av Ung Media Sveriges team bakom en Pridebevakning! Perfekt för dig som brinner för både media och HBTQ+ frågor.

ibland känns allt

Sprid positiva budskap på sociala medier!

Wake Me Up vill göra mer för ungas välmående och behöver därför hjälp med att hantera våra sociala medier. Vi behöver dig som kan utföra lättare administrationsuppgifter, som kan planera och schemalägga inlägg på våra sociala medier och hjälpa vår operativa volontärgrupp med inspiration och kunskap om sociala medier.