Tillgänglighet

Ung Media Sverige värnar om rätten att tala, skriva, sända och publicera fritt. Att ansvarsfullt uttrycka åsikter och sprida information utan risk för censur eller trakasserier är en mänsklig rättighet. Lika viktigt är rätten att få vara den man är och utvecklas till den man vill vara utan att hindras av kränkningar och strukturella orättvisor. Alla människor har lika värde och samma grundläggande rättigheter. Ung Media Sverige värdesätter därför acceptans, tillgänglighet, mångfald och likabehandling.

 

Arrangemang med Ung Media Sverige

  • Resor: Vi bekostar alltid medlemmars resor till och från våra arrangemang.
    Vi föredrar tåg framför andra alternativ.
  • Boende: Vi bekostar alltid våra medlemmars boende.
    Vi frågar alltid om våra medlemmars behov inför våra arrangemang.
  • Lokaler: Vi väljer alltid tillgänglighetsanpassade lokaler.
  • Kost: Vi serverar vegetarisk mat och erbjuder alternativ efter allergi, kostpreferenser eller andra behov.
  • Alkohol: Våra arrangemang är fria från alkohol. Vi strävar efter att alla ska känna sig bekväma och inkluderade.
  • Likabehandlingsansvariga: På våra evenemang hittar du alltid minst en person som är likabehandlingsansvarig. Det är i första hand den personen du kan prata med om något inte känns bra under evenemanget.