För att höja hela befolkningens medie- och informationskunnighet, MIK, har Statens medieråd fått i uppdrag av regeringen att förstärka arbetet inom området. Insatsen är en del av regeringens demokratistrategi och en fortsättning på det utvecklingsarbete som myndigheten bedrivit 2018-2019.

Inom ramen för uppdraget kommer myndigheten att utveckla samverkan och verksamhet inom MIK-området. I uppdraget ingår att:

  • Skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK.
  • Bygga upp en plattform för kunskaps-och informationsspridning om MIK.
  • Ytterligare kartlägga utvecklingen på MIK-området.
  • Utveckla myndighetens MIK-resurser.

Ung Media Sveriges medlemskap i MIK

För närvarande består nätverket av 21 myndigheter och organisationer som arbetar med medie- och informationskunnighet. Ung Media Sverige är en av de medlemmarna som är aktörer verksamma inom den offentliga sektorn och den idéburna sektorn. Genom medlemskap ställer vi oss som aktör bakom nätverkets riktlinjer.

”MIK känns som en självklar arena för Ung Media Sverige. Vi ser fram emot samarbetet inom nätverket och kommer att bidra med unga medieproducenters perspektiv på frågor som rör medie- och informationskunnighet.”
– Henrik Almén, förbundsordförande på Ung Media Sverige om medlemskapet i MIK