Är intervjun journalistens viktigaste arbetsmetod?

Eftersom en stor del av en journalists dagliga arbete innebär att hämta information, är det viktigt att behärska intervjun som arbetsmetod. Det gäller inte nödvändigtvis enbart journalister, även för andra yrkesroller inom mediebranschen är det viktig att kunna utföra bra intervjuer. Läs vidare för att lära dig mer om varför intervjuer är viktiga för en journalist, vad som skiljer en bra intervju från en dålig och hur du bäst förbereder dig inför en intervju.

Innehåll:

Varför är intervjuer viktiga?
En bra intervju kan vara skillnaden mellan om du i slutändan kan producera en fängslande historia eller inte. Intervjuer låter dig:

  • Få bästa möjliga information från din källa.
  • Få bra citat som du sedan kan använda i din berättelse.
  • Ta del av en annan synpunkt än din egen.

Intervjun som arbetsmetod spelar exempelvis en central roll inom den grävande journalistiken där journalister genom research och kontakt med källor belyser och avslöjar maktförhållanden.

Vad är en källa inom journalistiken?
Inom journalistiken är en källa varje person, publikation eller dokument som ger dig information för din berättelse.

Att läsa information från en skriftlig källa är enkelt, men att få information från en person kan vara en svårare utmaning. Ofta krävs det ett längre tids arbete för att få kontakt med viktiga källor och bygga upp ett förtroende. För journalister är det också viktigt med ett brett kontaktnät. Har du en personlig koppling till en potentiell källa är chanserna större att du lyckas boka en intervju med hen.

Hur förbereder du dig bäst inför en intervju?
Det är viktigt att vara väl förberedd inför en intervju och researcha ordentligt. Ännu viktigare är dock att ha en tydlig målsättning kring vad du vill uppnå med intervjun. Här är 4 grundläggande saker du bör tänka på innan du sätter dig ner för att intervjua någon:

Förbered dig i 4 steg:

  1. Göra dina mål tydliga: Bestäm dig för vilka frågor du vill ställa och varför du vill ställa dom. Det kan vara en bra idé att förbereda tre huvudfrågor för att göra det tydligt för dig själv vad det är du egentligen vill få reda på och varför du utför intervjun. Det innebär att du sätter dig ner med en tydlig tanke kring vad du vill uppnå och gör det enklare att hitta fokus om intervjun tar oväntade vändningar.
  2. Gör så mycket research som möjligt: Läs på så mycket du kan om ditt ämne så att du kan ställa de rätta intervjufrågorna. Försök att hitta olika vinklar på ämnet för att få en så nyanserad förståelse som möjligt.
  3. Välj en lämplig plats. Om det är upp till dig att välja platsen, välj någonstans där du både kan sitta bekvämt och det kommer inte att vara för högt för att störa din inspelning. Det är bäst att utföra intervjun på plats, är det inte möjligt kan en intervju över video eller telefon vara ett bra alternativ.
  4. Testa din inspelningsenhet. Oavsett om du använder din telefon eller en separat inspelningsenhet vill du vara helt säker på att tekniken fungerar som den ska. Se därför till att testa att spela in ljud innan intervjun.

Nu, då?

Okej, så nu vet du vad en intervju är, varför det är en viktig arbetsmetod för journalister samt hur du förbereder dig inför intervjun. Kanske undrar du över vad du behöver tänka på under intervjun? Eller hur du ska bearbeta materialet efter intervjun?

Det finns många olika typer av strategier och många exempel på hur de har använts inom journalistiken. Vill du ta del av konkreta verktyg och träffa personer som är proffs på att utföra intervjuer?

Delta då på Presskonferensen!

Presskonferensen är vår årliga utbildningshelg som denna gång har tema intervjuteknik. Eventet hålls den 18-19 mars i Stockholm. Deltagande är helt gratis och vi står för resa, boende och mat. Läs mer


Vill du läsa mer? Läs mer i delen om intervjuteknik i medieproduktionsguiden.