Bild på ung medias böcker Tankebanken, I skuggan av en solförmörkelse, Skoltidningshandboken och Yttrandefri.

 

Våra böcker

Ung Media Sverige erbjuder utbildningar och handledning genom böcker om bland annat yttrande- och tryckfrihet, källkritik och lagar på nätet. Läs mer om hur du beställer våra böcker här!

 

Medieproduktionshandboken

  •  Handboken går igenom alla typer av medieproduktion; skriven text, foto, formgivning, film, radio samt hur du sprider din medieproduktion. Handboken ger också fördjupade kunskaper om vad det finns för rättigheter och skyldigheter när du gör media.

Läs Medieproduktionshandboken som PDF.

Vill ni medieproducera om Agenda 2030 och de globala målen? Beställ boken tillhörande lärarhandledning.

 

Skoltidningshandboken

  • Skoltidningshandboken är en guide för alla som vill göra tidning, i tryckt form eller på webben. Här får du bland annat reda på hemligheten bakom bra formgivning och texter med flyt. Hur tyglar du skjutjärnssjukan och varför kan negativ prägling vara positivt? Hur antecknar en journalist och vad gör fotograferna när det är mörkt? I Skoltidningshandboken hittar du svaren, tipsen och knepen.

Beställ boken.

 

Yttrandefri: Handbok i yttrandefrihet & Pressfrihet för unga journalister

  • Yttrandefri ger en grundlig genomgång av den svenska yttrandefrihetslagstiftningen och vad juridiken innebär för det journalistiska arbetet. Vi tar också upp de särskilda förutsättningar som gäller för journalister i skolvärlden, eftersom det är där de flesta unga journalister verkar. Under vägen delar vi med oss av praktiska tips till grävande journalisters verktygslåda. Handboken avslutas med de pressetiska reglerna, som ger stöd i knepiga publicistiska beslut.

Beställ boken.

 

Ta nätet på allvar: Antirasistiskt engagemang mot hat och hot på nätet

  • Med hjälp av fakta, tips och unga nätaktivisters egna berättelser får du svar på frågor om antirasistisk nätaktivism. “Ta nätet på allvar” riktar sig till dig som arbetar med unga och vill bli bättre på att främja engagemang samt motverka hot och hat på nätet.

Beställ boken.

 

Tankebanken: Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring.

  • Studiecirkelmaterialet togs fram inom ramarna för projektet NAB, Normer, attityder och beteenden som drevs av Ung Media Sverige och Sverok. Syftet med Tankebanken är att din förening ska bli mer tillgänglig och bli mer normmedvetna.

Läs boken och materialet på Tankebanken.se

 

I skuggan av en solförmörkelse

  • Ung Media Sveriges jubileumsbok kom ut 2014 då förbundet fyllde 15 år. I skuggan av en solförmörkelse är en historieskrivning av förbundets historia, tidigare projekt och intervjuer med tidigare förtroendevalda.

Beställ boken genom att skicka ett mail till info@ungmedia.se