Vill du boka en föreläsning eller workshop med Ung Media Sverige?

Vi besöker skolor, andra föreningar och företag runt om i landet. Kontakta oss på info@ungmedia.se med önskemål om datum och innehåll, så berättar vi mer. Våra föreläsningar är anpassade efter olika målgrupper för både grundskola, gymnasie och universitetsnivå.

Exempel på innehåll

  • Fotografi
  • Film
  • Journalistik
  • Digital redigering
  • Podcast
  • Skapa en skoltidning
  • Driv en förening
  • Normkritik
föreläsningar inom media