Våra böcker

Medieproduktionshandboken

Handboken går igenom alla typer av medieproduktion; skriven text, foto, formgivning, film, radio samt hur du sprider din medieproduktion. Handboken ger också fördjupade kunskaper om vad det finns för rättigheter och skyldigheter när du gör media.

Nexusmodellen

Nexusmodellen innehåller metoder för samverkan mellan organisationer i civilsamhället. Med utgångspunkt i den ideellt organiserade kultursektorn har modellen perspektiv på det ideellt organiserade föreningslivets förutsättningar samt på inkludering. Nexusmodellen har utformats av Arvsfondsprojektet Nexus, som de fyra förbunden RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, Kontaktnätet, SUB – Riksförbundet För Subkultur och Ung Media Sverige står bakom.

Skoltidningshandboken

Skoltidningshandboken är en guide för alla som vill göra tidning, i tryckt form eller på webben. Här får du bland annat reda på hemligheten bakom bra formgivning och texter med flyt. Hur tyglar du skjutjärnssjukan och varför kan negativ prägling vara positivt? Hur antecknar en journalist och vad gör fotograferna när det är mörkt? I Skoltidningshandboken hittar du svaren, tipsen och knepen.

Yttrandefri: Handbok i yttrandefrihet & Pressfrihet för unga journalister

Yttrandefri ger en grundlig genomgång av den svenska yttrandefrihetslagstiftningen och vad juridiken innebär för det journalistiska arbetet. Vi tar också upp de särskilda förutsättningar som gäller för journalister i skolvärlden, eftersom det är där de flesta unga journalister verkar. Under vägen delar vi med oss av praktiska tips till grävande journalisters verktygslåda. Handboken avslutas med de pressetiska reglerna, som ger stöd i knepiga publicistiska beslut.

Ta nätet på allvar: Antirasistiskt engagemang mot hat och hot på nätet

Med hjälp av fakta, tips och unga nätaktivisters egna berättelser får du svar på frågor om antirasistisk nätaktivism. “Ta nätet på allvar” riktar sig till dig som arbetar med unga och vill bli bättre på att främja engagemang samt motverka hot och hat på nätet.

Tankebanken: Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

Studiecirkelmaterialet togs fram inom ramarna för projektet NAB, Normer, attityder och beteenden som drevs av Ung Media Sverige och Sverok. Syftet med Tankebanken är att din förening ska bli mer tillgänglig och bli mer normmedvetna.

våra böcker om media