Textgrafik "Vill du hjälpa oss göra alla röster hörda?"

Sista ansökningsdatum för tjänsten har passerat. 

“Alla röster” är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet startas och drivs av Ung Media Sverige, Ensamkommandes Förbund och Kulturens Bildningsverksamhet.

Projektet kommer att arbeta med unga personer på boenden samt andra mötesplatser för nyanlända som är intresserade av att göra sina röster och berättelser hörda genom medieproduktion. Målgruppen kommer att få olika kunskaper, färdigheter och verktyg för att – med stöd av projektgruppen och Ung Medias medlemmar – själva göra sina produktioner. Resultatet kommer bland annat att spridas genom en digital plattform och en tryckt antologi för projektet.


Arbetsuppgifter

Som projektledare för projektet kommer du att ha det yttersta ansvaret för projektplanering, uppföljning och arbetsledning; att upprätta och bibehålla projektets kontakter; samt ta fram och hålla i workshops, utveckla ett studiecirkelmaterial och anordna två större evenemang.

Projektplanering, uppföljning och arbetsledning:

 • Definiera och sätta upp delmål, milstolpar och aktiviteter; samt sätta upp tidsplaner för de olika momenten inom projektet
 • Upprätta system för måluppfyllelse, uppföljning och utvärdering
 • Sätta detaljerad budget, samt budgetuppföljning
 • Arbetsleda dig själv och en projektanställd.

Upprätta och bibehålla relevanta kontakter inom projektet:

 • Rekrytera deltagare bland målgruppen
 • Upprätta en referensgrupp
 • Intressera och uppmuntra deltagande bland Ung Medias medlemmar (“mediecoacher”)
 • Upprätta kontakt med samarbetspartners i projektet; såsom boenden, kommuner, gymnasieskolor med flera.

Workshops, utbildningsmaterial och evenemang:

 • Göra intresse- och behovsanalys tillsammans med referens- och målgrupp
 • Ta fram och hålla i workshops med målgruppen
 • Ta fram text till ett studiecirkelmaterial
 • Under andra och tredje projektåret samordna ett större evenemang för målgruppen.

Genom hela arbetet kommer projektledaren att ha kontakt med styrgruppen.  


Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Erfarenheter inom projektledning:
  • Av att ta fram och arbeta med mål och aktivitetsplan, samt att ta fram och arbeta med en tidsplan
  • Av systematisk uppföljning och utvärdering av ett projektets olika delar
  • Av budgetplanering och uppföljning
  • Av att planera det egna arbetet och arbetsleda en projektanställd.
 • Erfarenhet av att jobba med att samordna unga personer, och av att skapa och bibehålla engagemang bland deltagare samt ideellt aktiva, såsom volontärer/frivilliga.

Meriter

Det är meriterande om du har:

 • Flerspråkighet (särskilt meriterande: arabiska och/eller dari, persiska eller farsi).
 • Tidigare arbetat med målgruppen nyanlända.
 • Tidigare erfarenhet av kontakt med boenden och enheter för mottagande av nyanlända inom till exempel kommuner.
 • Tidigare hållit i utbildningar.
 • Kunskap och erfarenheter av metoder för att ta fram behovs- och/eller intresseanalys bland olika målgrupper, samt att sammanställa och planera aktiviteter utifrån detta.
 • Erfarenhet av eller kunskaper inom utvärdering av aktiviteter och/eller utbildningsinsatser.
 • Intresse och/eller kunskaper inom medieproduktion; foto, film/TV, radio/pod, skrivande journalistik mm.

Arbetsvillkor

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 100 % och inleds med 6 månaders provanställning. Arbetstiden är målstyrd, vilket innebär att den anställde kommer planera fram periodiska mål tillsammans med projektets styrgrupp.

 • Ung Media Sverige tillämpar individuell lönesättning som följer kollektivavtal.
 • Arbete på kvällar och helger kan förekomma. Tjänsteresor kommer att förekomma.
 • Kollektivavtal IDEA/Unionen.

Tillträde:

 • Tjänsten kommer att tillsättas snarast möjligen efter sista ansökningsdag.
 • Anställningen är tänkt att påbörjas den 23:e januari (23/1) 2017. Startdatumet är flexibelt. Sker enligt överenskommelse.

Placering:

Ung Medias kontor, som ligger i Hägersten, Stockholm. Projektledaren kommer att rapportera direkt till projektets styrgrupp.


Ansökan

Ansökan är nu stängd.

 


Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Johan Blomqvist (verksamhetschef) på johan.blomqvist@ungmedia.se eller 0733 77 77 62.