Förtroendevalda

Här finns kontaktuppgifter till förbundets förtroendevalda för mandatperioden 2019-2020.

Förbundsstyrelse

Henrik Almén
Förbundsordförande

Agnes Hansius
Vice Förbundsordförande

Måns Höög
Sekreterare

Anna Olsson
Ledamot

Inas Hamdan
Internationell sekreterare

Maja Hurtigh
Likabehandlingsansvarig

Victor Ganguly
Ledamot t.o.m. den 8 december 2019 (entledigad på egen begäran)

Shaban Alizadeh
Ledamot


Valberedning

Oskar Sundström (ordförande)
Gaga Jakhashvili (ledamot)


Verksamhetsrevisorer

Desirée Widell
Sandra Rönnsved