Förbundet Ung Media Sverige

Vår vision

Unga medieproducenter är en stark kraft, som påverkar både ungas liv och hela samhället. Ung Media arbetar för att var och en av Sveriges unga fritt, med respekt för alla människors lika värde, ska ha möjlighet att sprida sina ord, bilder, idéer och drömmar. Detta både genom att förbättra deras möjlighet att själva producera media samt genom att skapa tillgång till media producerad av andra unga.

Det här gör vi för våra medlemmar

Är du ung medieproducent och intresserad av att gå med som medlem?

Gör du film, har en podcast, vlogg, blogg, webbtidning eller fotograferar? Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för dig – och alla typer av ungdomsmedier.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om medlemskap. Medlemskapet är helt gratis.


Vår organisation:

På bilden nedan syns hur vi på Ung Media Sverige är organiserade. Läs mer om våra föreningar, distrikten, styrelsen och kansliet på undersidorna till vänster.

Ombud medlemsföreningar

Varje medlemsförening har rätt att välja och skicka ett medlemsombud som har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid kongressen och distriktsårsmöten.

Ombud distrikt

Varje distrikt har rätt att välja och skicka två ombud som har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid kongressen.

Revisorer (förbundet)

Ung Media Sverige har tre revisorer, varav en auktoriserad revisor och två verksamhetsrevisorer. Den auktoriserade revisorns uppgift är att granska förbundets räkenskaper och årsredovisning. Verksamhetsrevisorernas uppgift är att granska förbundet räkenskaper, årsredovisning och verksamhet.

Revisorer (distriktet)

Distrikten har minst två revisorer vardera. Revisorernas uppdrag är att granska distriktsstyrelsens räkenskaper, årsredovisning och verksamhet.

Valberedning (förbundet)

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till samtliga förtroendeuppdrag inför nästa kongress.

Valberedning (distrikten)

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till samtliga förtroendeuppdrag inför distriktets nästa årsmöte. 

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs på Ung Media Sveriges kongress. Deras uppgift är att ansvara för förbundets verksamhet, förvaltning, ekonomi och demokrati.

Distriktsstyrelsen

Vi har två aktiva distrikt, Ung Media Stockholm och Ung Media Västra Götaland. Varje distrikt har en styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Distriktsstyrelsen styr distriktet och dess verksamhet

Ung Media Sverige är en partipolitisk- och religiöst obunden organisation.