Ung Media Sveriges dokument

Stadgar
Ung Media Sveriges stadgar, reviderade vid Kongressen 2022.

Årsmötesprotokoll 2022
Protokoll från Ung Media Sveriges senaste årsmöte, Kongressen 2022.

Verksamhetsberättelse 2021-2022
Här kan du läsa om vad Ung Media Sverige gjorde under verksamhetsåret 2021-2022.

Verksamhetsplan 2022-2023
Här kan du läsa om vad Ung media Sverige ska göra under verksamhetsåret 2022-2023.

Målbild 2020-2023
Ung Media Sveriges strategi för åren 2020-2023.

Signerade protokoll
Ung Media Sveriges signerade protokoll från tidigare styrelsemöten