Förbundsordförande Desirée Widell står framför ett grönt träd med vita blommor.

Förbundsordförande Desirée Widell. Foto: Sanna Lundsten

Ung Media Sverige kommer att vara på plats i Visby under Almedalsveckan 2018.
Vi vill tipsa om att boka vår förbundsordförande Desirée Widell för föreläsningar och seminarier!

Boka Ung Media Sverige om du vill prata om:

→ Ungas yttrande- och tryckfrihet
→ Ungas status som journalister
→ Ungas representation i nyhetsmedier
→ Ungas organisering
→ Källkritik
→ Nätaktivism
→ Medieproduktion som en del av skolans demokratiuppdrag

 


Ung Media Sverige arbetar för ungas yttrande- och tryckfrihet. Vi arbetar för att alla ska kunna göra sina röster hörda och påverka sin tillvaro. Vi kommer att vara på plats under hela Almedalsveckan med en redaktionsgrupp med unga medieproducenter för att bevaka seminarier från ett ungt perspektiv.

Vi vill öka representationen av unga i seminarier men också i mediebevakningen.

Kontakta förbundsordförande Desirée Widell på 0733 – 77 77 66 eller desiree.widell@ungmedia.se.