Det är ganska vanligt att viktig information om en förening finns i huvudet på olika personer, i en mailkorg eller ett mappsystem som bara några få personer känner till och har tillgång till. Det kan innebära att kunskap som skulle kunna vara väldigt hjälpsam och användbar för en nyvald styrelse försvinner när tidigare förtroendevalda avslutar sina uppdrag i föreningen. Hur kan ni undvika det? Här är våra bästa tips för att göra en bra och ordentlig överlämning så att föreningen kan leva vidare.