Vilka företag struntar i att arbeta hållbart? Det ska du ta reda på, med vår hjälp.

Det blir allt vanligare att företag marknadsför sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt finns det ett gap mellan vad företagen säger att de gör och hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Här spelar oberoende granskningar (som till exempel den här om H&M) en viktig roll för demokratin.

Grävande journalistik handlar om att avslöja maktmissbruk. Någonting som är viktigt i ett grävande reportage är att vara källkritisk och samla på sig mycket information från flera olika källor innan du publicerar något.

Utbildningsmaterialet Vi handlar, vem betalar? är fullspäckat med guider och filmer om hur du synar företagens hållbarhetsarbete. Se till att använda verktyget Fairometern som ger tips och råd under hela din granskning!

Vi hjälper skolor och elever med journalistiskt arbete. Genom Vi handlar, vem betalar? kan du kritisk granska företag!