Nu är det klart när Kongressen 2021 kommer att hållas – skriv genast upp datumen 24-25 april i din kalender! Då ses vi för att tillsammans avgöra Ung Media Sveriges framtid.

Vad är Kongressen?

Kongressen är Ung Media Sveriges högsta beslutande organ, alltså vårt årsmöte, och det tillfälle då alla medlemsföreningar får bestämma vilka frågor förbundet ska arbeta med det kommande verksamhetsåret.Det innebär också att rösta fram en ny styrelse, revisorer och valberedning.

Vad kan Ung Media Sverige göra för att just din medlemsförening ska kunna utvecklas ännu mer? Börja fundera redan nu, kanske blir dina tankar till ett konkret förslag som du presenterar på Kongressen som andra medlemsföreningar får rösta om?

Preliminärt så planeras Kongressen 2021 att hållas digitalt på Zoom. Det kan komma att hända att Kongressen endast äger rum under en av dagarna, alltså antingen 24:e eller 25:e april. Men boka ändå in båda dagarna, för det kan hända att vi i samband med årsmötet också håller i digitala aktiviteter. Om det rådande läget med covid-19 pandemin mot förmodan skulle förändras så kan det också hända att vi håller Kongressen 2021 på en fysisk plats. I ett sådant fall kommer vi ut med uppdaterad information.

Kan jag anmäla mig?

Anmälan till Kongressen 2020 kommer öppnas i mars – då kan du som tillhör en av Ung Medias medlemsföreningar anmäla dig.

En person per förening utses av föreningen till att vara ombud under kongressen. Ombudet röstar då för sin förenings räkning i olika frågor som Kongressen beslutar om. Övriga personer på Kongressen kallas för deltagare. Distrikten har två ombudsplatser på Kongressen.

Du kan också bli inbjuden att delta på Kongressen om du kandiderar till en post som förtroendevald utan att vara medlem i en förening.

I det fall vi träffas fysiskt (om restriktionerna mot förmodan lyfts):
Ung Media Sverige betalar mat och boende. Vi kommer som vanligt att försöka betala deltagarnas resor i största utsträckning, men börja redan nu prata ihop er i föreningen om vem eller vilka som ska åka. För att så många föreningar som möjligt ska få chans att delta kan vi inte ta emot allt för många personer från samma förening.


Kallelse med anmälningsformulär och mer information om Kongressen kommer att skickas ut i mars.