Delar av förbundsstyrelsen står lutade över ett bord med post it-lappar och ler mot kameran.

Delar av styrelsen under mötet. Foto: Matilda Aldsjö

Här kan du läsa protokollsammanfattningen från förbundsstyrelsemötet den 8-9 oktober 2016. 

Vill du läsa alla möteshandlingarna eller har du frågor? Kontakta förbundssekreterare Nils Jarlöv på nils.jarlov@ungmedia.se


Datum: 8-9 oktober 2016.
Plats: Malmgårdsvägen 63, Stockholm
Närvarande: Sandra Rönnsved, Desirée Widell, Maurits Larenas, Matilda Aldsjö, Nils Jarlöv och Henrik Almén.

Mötesordförande: Sandra Rönnsved
Mötessekreterare: Nils Jarlöv
Protokolljusterare: Henrik Almén


Punkter som behandlades under mötet:

 • Per capsulam-beslut:
 • Verkställande utskottet har beviljat One Day Seyoum 9´500 kr i projekt- och evenemangsbidrag.
 • Ordförandes rapport:
 • Förbundsordförande Sandra Rönnsved presenterade sin rapport. Hon berättade bland annat om medlemsbesök hon har gjort och om arbetet med Kongressen 2016.
 • Kansliets rapport:
 • Styrelsen gick igenom kansliets rapport för augusti och september 2016.
 • Ekonomisk rapport:
 • Styrelsen gick igenom den ekonomiska rapporten för september 2016.
 • Rapport tvååriga mandatperioder:
 • Styrelsen fick i uppdrag av Kongressen 2015 av tillsammans med valberedningen utvärdera tvååriga mandatperioder. Utredningen är nu klar och slutsatsen är att styrelsen inte kommer föreslå Kongressen 2016 att införa tvååriga mandatperioder.
 • Rapport utredning medieplattform
 • Styrelsen gick igenom rapporten. Slutsatsen av utredningen är Ung Press bör utvecklas till en plattform där medlemmarna produktioner sprids till en nationell publik.
 • Rapport NPA
 • Maurits Larenas presenterade sin rapport om utbildningsevenemanget i Köpenhamn som anordnades av Nordic Press Association, som Ung Media Sverige är medlem i.
 • Rapport arvsfondenprojekt.
 • Sandra Rönnsved och Desirée Widell presenterade arsfondenprojektet Alla röster ska höra, som Ung Media Sverige kommer driva tillsammans med Kulturens Bildningsverksamhet och Ensamkommandes förbund.
 • Strategi- och profilfrågor
 • Styrelse beslutade att endast behandla den framtida strategin på mötet. Styrelsen hade en workshop för att ta fram grunden till Strategi 2020.
 • Nya arbetsbeskrivningar
 • Styrelsen beslutade om nya arbetsbeskrivningar enligt förslaget som tagits fram.
 • Kulturens, vardagssvenska
 • Styrelsen gick igenom bilagan.
 • Sveriges Elevmedier
 • Sandra Rönnsved föredrog kontakten med Sveriges Elevmedier och deras förslag om samarbete.
 • Matildas filmprojekt
 • Matilda Aldsjö berättade om ett samarbetsförlag hon fått.