NyaHemsida

Vi på Ung Media Sverige är så glada att äntligen få presentera vår sprillans nya hemsida, välkommen hit! Tanken bakom den nya sajten är att kunna presentera vårt förbund på ett enklare och mer tillgängligt sätt på nätet. Att ta fram en ny hemsida är också del av Ung Medias verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016.

 

Utdrag ur verksamhetsplanen:

  • Under verksamhetsåret 2015 har Ung Media Sveriges hemsida analyserats ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det blev då tydligt att hemsidan har stora brister.
  • Slutsatsen är att det i arbetet med att ta fram en ny hemsida under 2016 inte endast bör läggas fokus på tillgänglighet för personer med hör­, läs­ och synsvårigheter, utan också på en mer generell förbättring.
  • I och med att Ung Media Sverige ska göra en satsning på kommunikation så är det även ett bra läge för en större satsning på en ny hemsida.
  • Detta ska Ung Media Sverige göra under 2016:
  • Ta fram en ny hemsida för förbundet som är snyggare, mer lättnavigerad och mer tillgänglig.

 


Hemsidan kommer fortsatt vara under uppbyggnad och nya funktioner kommer dyka upp under hösten.