Vill du kandidera eller nominera någon till ett förtroendeuppdrag inom förbundet?

De uppdrag du kan söka till är: 
– Förbundsordförande till förbundsstyrelsen
– Vice förbundsordförande till förbundsstyrelsen
– Ledamot till förbundsstyrelsen      
– Revisor                                        
– Ordförande till valberedningen
– Ledamot till valberedningen

Engagera dig i förbundsstyrelsen Ung Media

Hur går jag till väga?
För att ansöka eller nominera någon till något utav uppdragen mailar du valberedningen@ungmedia.se men en kort motivering kring varför du tror att du eller personen du nominerar skulle passa bra till rollen. Deadline 10 mars.

Har du några frågor innan du ansöker går det också bra att skicka dessa till valberedningen@ungmedia.se

Ta reda på mer!
– Läs mer om de olika rollerna inom förbundsstyrelsen här.
– Läs intervjuer med engagerade inom Ung Media Sverige här.