Coronaspecial: Digitala Presskonferensen

Presskonferensen är Ung Media Sveriges årliga utbildningshelg för unga medieproducenter. Hösten år 2020 arrangerade vi evenemanget i Stockholm, men endast för medlemmar bosatta i Stockholms län. Detta på grund av den rådande situationen med coronapandemin. Därför anordnar vi nu också ett digitalt evenemang för ALLA våra medlemmar runtom i landet!